StormGain Lãi suất đối với Khoản tiền gửi tiền điện tử của bạn - Lên đến 12% lãi suất hàng năm đối với Tiền của bạn

StormGain Lãi suất đối với Khoản tiền gửi tiền điện tử của bạn - Lên đến 12% lãi suất hàng năm đối với Tiền của bạn
  • Thời gian khuyến mãi: Vô hạn
  • Khuyến mại: Lãi suất lên đến 12%


Kiếm tới 12% lãi suất cho số tiền của bạn

  • Biến tài sản của bạn thành lợi nhuận với APR lên đến 12% khi bạn gửi tiền điện tử vào ví StormGain.
  • Gửi nhiều tiền hơn để kiếm thêm lãi suất cho tiền điện tử của bạn
  • Lãi suất hàng năm tùy thuộc vào tình trạng khách hàng thân thiết của bạn.
StormGain Lãi suất đối với Khoản tiền gửi tiền điện tử của bạn - Lên đến 12% lãi suất hàng năm đối với Tiền của bạn

Làm thế nào tôi có thể kiếm được 12% lãi suất hàng năm trên số tiền của mình?

"Lãi suất trên Chương trình tiền gửi của bạn" sẽ kích hoạt ngay sau khi bạn đạt được trạng thái chương trình khách hàng thân thiết trên "Tiêu chuẩn". Trạng thái trung thành của khách hàng xác định lãi suất họ nhận được.


Thời lượng của chương trình là bao nhiêu? Lãi suất này sẽ được áp dụng trong bao lâu?

Lãi suất được áp dụng trong 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chương trình.


Lãi suất áp dụng là bao nhiêu? Tôi có cần giữ tiền bằng một loại tiền điện tử cụ thể không?

Tổng số tiền lãi phải trả được tính dựa trên số dư tổng thể trên tất cả các tài khoản trừ đi các khoản tiền tham gia vào giao dịch và quỹ tiền thưởng được tích lũy vào cuối ngày. Tiền lãi được tính trên tổng số dư tài khoản mỗi ngày vào lúc 21:00 GMT.


Điều gì xảy ra nếu trạng thái của tôi tăng lên trong suốt chương trình?

Nếu trạng thái của bạn thay đổi trong vòng 30 ngày kể từ ngày tích lũy lãi suất, lãi suất áp dụng sẽ thay đổi tương ứng, bắt đầu từ ngày trạng thái của bạn thay đổi cho đến khi kết thúc chương trình.


Khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán lãi suất của mình?

Tất cả tiền lãi do khách hàng tích lũy được thanh toán trong một lần thanh toán sau 30 ngày kể từ ngày tiền lãi bắt đầu được tích lũy. Khoản thanh toán được thực hiện bằng USDT trong tài khoản USDT của khách hàng.

Điều khoản và điều kiện của chương trình

2.1 . Tiền lãi sẽ được tích lũy trên số dư tài khoản StormGain của người tham gia vào ngày có được trạng thái lần đầu tiên.

2.2. Trạng thái Chương trình Khách hàng Thân thiết của Khách hàng xác định số tiền lãi phải trả. Tiền lãi được ghi có trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu Chương trình Khách hàng thân thiết.

2.3. Việc tính lãi sẽ diễn ra hàng ngày trên cơ sở số dư tài khoản vào lúc 21:00 GMT. Số tiền lãi phải trả sẽ được tính bằng tổng số dư còn lại của tất cả các tài khoản, không bao gồm quỹ giao dịch và bất kỳ quỹ thưởng cuối ngày nào.

2.4. Nếu trạng thái của khách hàng thay đổi trong 30 ngày khi lãi tích lũy, lãi suất sẽ được thay đổi tương ứng cho những ngày còn lại của hoạt động chương trình.

2.5.Sau đó, số tiền lãi đến hạn sẽ được chuyển bằng USDT vào tài khoản StormGain USDT của khách hàng. Tất cả tiền lãi do khách hàng tích lũy sẽ được trả một lần sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tích lũy tiền lãi.

2.6 . Tiền lãi sẽ không được trả cho bất kỳ số tiền nào trên 50.000 USD (năm mươi nghìn). Trong trường hợp số dư của tài khoản khách hàng StormGain vượt quá 50.000 USD (năm mươi nghìn), tiền lãi sẽ chỉ được trả cho số tiền tối đa là 50.000 USD (năm mươi nghìn).

Thank you for rating.