• पदोन्नति अवधि: असीमित
  • पदोन्नतिहरू: 12% सम्म ब्याज
  • पदोन्नति अवधि: असीमित
  • पदोन्नतिहरू: 20% सम्म बोनस जम्मा, 40% व्यापार आयोग छूट
  • पदोन्नति अवधि: असीमित
  • पदोन्नतिहरू: मेरो दिनमा ०.०३१८ ฿ सम्म
  • पदोन्नति अवधि: असीमित
  • पदोन्नतिहरू: भुक्तान गरिएको सबै दलाली शुल्कको 15% कमाई