• სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: 12%-მდე პროცენტი
  • სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: 20%-მდე ბონუს ანაბარი, 40%-იანი სავაჭრო საკომისიო ფასდაკლება
  • სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: მაღარო 0.0318 ฿-მდე დღეში
  • სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: ყველა გადახდილი საბროკერო გადასახადის 15%-ის მოგება